______________________________________________________________________
FOTKY KOPÍRUJTE S IKONKOU BLOGU, TEXTY NEKOPÍRUJTE VŮBEC!!!

Aktuálně: Downloads The Vampire Diaries: 1. série + 2. série

Čtěte povídku na pokračování WereWolfWoman, která volně navazuje na BD!!!
V nové 43. kapitole čtěte, jak si Leah a Embry užijí první společné
chvilky po několika měsících. :)
Přečtěte si také povídky, vyprávěné:
______________________________________________________________

Těžba nerostných surovin

7. ledna 2007 v 14:37 |  - Referáty
Těžební průmysl tvoří dnes sotva 8% světové průmyslové produkce. Patří tam paliva, rudy a nerudné suroviny. Nerostné suroviny nazýváme jako neobnovitelné, protože jejich spotřeba je rychlejší než jejich obnova. Potřeba surovin je zajišťována těžbou, dopravou a zahraničním obchodem.

Paliva

Mezi nejdůležitější paliva pro světovou populaci řadíme hlavně uhlí, ropu, zemní plyn a jaderné palivo. Uhlí - dělíme ho na černé (3500 mil tun/rok) a hnědé (1000 mil. tun/rok). Jeho těžba je soustředěna na severní polokouli. Nejvíce uhlí vytěží Čína, Rusko, USA, z evropských zemí Německo, Polsko a Británie. Uhlí se používá především jako palivo v tepelných elektrárnách, ale také k výrobě léčiv, barviv a umělých hmot. Ropa - je nezbytnou surovinou pro výrobu pohonných hmot, léčiv, topných olejů, umělých hmot a pracích prostředků. Hlavní oblasti těžby jsou v Perském zálivu, Rusku, severní Americe, Číně a Severním moři. Ročně se jí vytěží asi 3000 mil. tun. Pro přepravu ropy slouží tzv. ropovody. Ložiska ropy jsou často doprovázena ložisky zemního plynu. Nejvíce jej vytěží Rusko, USA, Nizozemsko a Norsko. Roční těžba se pohybuje okolo 2200 mld. m3. Mezi Jaderná paliva řadíme především uran, bez kterého by se neobešly jaderné elektrárny. Nejvíce uranových rud se těží v Severní Americe, Austrálii a Francii.

Rudy
Jsou díky pestré geologické minulosti planety po zeměkouli silně rozptýlené. Železná ruda slouží k výrobě železa. Příměsi chrómu, niklu a manganu umožňují výrobu oceli. Největší těžba žel.rudy je v Číně, Rusku, na Ukrajině a v Brazílii. Bauxit se dobývá v Austrálii, Guineji a na Jamajce. Měď zase patří mezi barevné kovy. Těží se v Chile, USA, v Rusku.

Nerudné suroviny

Chemický průmysl potřebuje kromě paliv a rud i další suroviny, mezi nimiž jsou např. fosfáty, sůl a síra. Sklářské písky jsou pro výrobu skla, kaolin na keramické výrobky, dále pak písek, štěrkopísek, žula, vápenec. Drahé kovy, kam se řadí zlato, stříbro a platina, se používají jak k dekoračním účelům, tak třeba v elektrotechnice. Au a Pt se těží v Jižní Africe, Ag v Mexiku.
Vyspělé země si svoje suroviny chrání, případně s nimi draze obchodují, protože jestli lidstvo bude neobnovitelné suroviny zpracovávat tak jako dosud, nezbyde z nich za pár let skoro nic, a budou se muset začít využívat tzv. druhotné suroviny nebo bohatství oceánů. Tím ale hrozí, že budou nakonec zlikvidovány i oceány na naší planetě.
.
.
Těžba v moravském krasu
Těžba nerostných surovin a jejich zpracování patřily k prvním významným aktivitám člověka na území Moravského krasu. Geologická rozmanitost území umožňovala již od pravěku intenzivní využívání nerostného bohatství. Těžba nerostných surovin v Moravském krasu sehrála důležitou roli v historii průmyslu Blanenska. Jednalo se zejména o těžbu železných rud, vápenců a slévárenských písků, která především v 19. století ovlivnila budování hutí, sléváren a strojírenských závodů. První využívání je zaznamenáno již z nejstarších období osídlování krajiny. Jedná se především o nahodilý povrchový sběr surovin k výrobě kamenných nástrojů, např. sběr rohovců z jurských (druhohorních) pokryvů a ze zvětralin rudických vrstev. K těmto sběrům později v době železné přistoupily i sběry povrchových výskytů limonitických železných rud, které vznikaly díky specifickým geochemickým podmínkám na styku devonských vápenců a rudických vrstev. Tyto lokality byly postupně téměř úplně vysbírány, ale podle současného geologického a důlně historického mapování Rudické plošiny je přítomnost ložisek takového typu prokázána.

V době slovanské došlo ke značnému rozvoji železářství, které bylo prokázáno archeologickými nálezy starých hutí v okolí Rudice, Olomučan a Habrůvky. Jako nerostná surovina byla opět používána železná ruda rudických vrstev. O způsobu dobývání nemáme v současné době k dispozici hodnověrné údaje, lze však oprávněně předpokládat nejen povrchový sběr rud, ale i systematickou těžbu v nehlubokých důlních dílech. Spolu s limonitem byly využívány i doprovodné jíly a písky rudických vrstev k přípravě žáruvzdorných materiálů, především k budování hutí a k výrobě keramiky. Archeologický průzkum ukázal, že 8. a 9. století bylo na území Moravského krasu obdobím velkých, dobře organizovaných hutnických celků, které byly na vysoké technologické úrovni. Tradiční těžba a zpracování železné rudy doznává svého kvalitativního a kvantitativního skoku ve 2. polovině 18. a v 19. století, kdy bylo území Rudické a Babické plošiny intenzivně využíváno především hlubinným způsobem. Hloubka šachet se pohybovala mezi 20 až 140 m. Těžba rud byla ukončena v roce 1893 pro vyčerpání ložisek a nerentabilnost těžby. Od té doby jsou známy pouze povrchové a ojediněle i důlní těžby keramických a slévárenských jílů a písků. Do sféry využívání nerostných surovin na území Moravského krasu musíme započítat i využívání krasových dutin. Kromě úkrytů a přirozených přístřešků byly využívány zejména jeskynní sedimentární výplně. Sloužily k těžbě písků (Býčí skála) a fosfátových hlín (Výpustek, Jáchymka).

V současné době na území CHKO Moravský kras zůstává v provozu poslední těžební provoz. V lomu u obce Ochoz se těží devonské vápence částečně využívané jako drcené kamenivo, což je velmi neekonomické a nehospodárné využívání této kvalitní suroviny, mající své kořeny již minulosti. V současné době tento problematický provoz přechází na výrobu tzv. mikromletých vápenců, což je významná surovina pro chemický průmysl, výrobu léčiv a pod. Zbytková surovina bude využívána jako materiál pro výrobu stavebních tvarovek a umělých mramorů.

Podstatně složitější situace je v případě rozsáhlého komplexu lomů u Mokré, kde se intenzivním způsobem těží vápence a korekční sialické suroviny pro výrobu cementu. Dobývací prostor o rozloze několika km2 sice nezasahuje do CHKO Moravský kras, ale prakticky celá severní hranice prostoru přímo navazuje na úředně vymezenou hranici CHKO Moravský kras. V minulých letech se díky spolupráci s těžařem (CVM Mokrá, a.s.) a Obvodním báňským úřadem v Brně podařilo usměrnit technologii trhacích prací. Na základě měření seismických vzruchů při odpalu byly stanoveny limity maximálních náloží i způsob časování náloží v jednotlivých vrtech. Zcela byla eliminována praxe tzv. sekundárních odstřelů (rozpojování velkých balvanů) používáním tzv. bouracích kladiv. Tento přístup se uplatnil i v lomu Ochoz. Rovněž se podařilo provést odprášení drtičů, což byl také jeden z vážných problémů minulosti.
 

13 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa


Komentáře

1 kikinka kikinka | 24. ledna 2008 v 14:58 | Reagovat

nevim proč tam neni kolik se toho vytěžilo  U NÁS V ROCE 2007.mám referát a nemůžu to najít...

2 pamka pamka | 2. dubna 2008 v 12:10 | Reagovat

tak to nejsi sama :)

3 albín albín | 11. listopadu 2008 v 14:09 | Reagovat

tyjo...napište sem toho víc,máme práci do školy!A je to jedinej blog(stránka) kde to je

4 elle (autorka blogu) elle (autorka blogu) | Web | 11. listopadu 2008 v 16:16 | Reagovat

Už několik lidí mě upozornilo, že tento článek není dostatečný... nevím ale, co byste si ještě představovali... napište proto do komentářů, pokusím se vaše požadavky splnit.

5 Xan Xan | 4. března 2009 v 17:36 | Reagovat

No zdravim...

Takle dobrej blog jsem dlouho nenašel... Článek výbornej, díky...

6 Baruš Baruš | 13. září 2010 v 18:40 | Reagovat

Jéé, děkuju moc za pomoc s reFerátem :D:D vytahla jsem si z toho haFo inFa, kže kujíí :) :o*

7 Chemik Chemik | Web | 12. listopadu 2012 v 13:48 | Reagovat

Nejvíce uranu se již dlouho netěží v Severní Americe, ale v Kazachstánu.

8 conspire conspire | Web | 8. září 2016 v 16:26 | Reagovat

pujcky bez registru online loštice ???

9 redye redye | Web | 27. září 2016 v 23:34 | Reagovat

půjčka v hotovosti limit 8-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama