______________________________________________________________________
FOTKY KOPÍRUJTE S IKONKOU BLOGU, TEXTY NEKOPÍRUJTE VŮBEC!!!

Aktuálně: Downloads The Vampire Diaries: 1. série + 2. série

Čtěte povídku na pokračování WereWolfWoman, která volně navazuje na BD!!!
V nové 43. kapitole čtěte, jak si Leah a Embry užijí první společné
chvilky po několika měsících. :)
Přečtěte si také povídky, vyprávěné:
______________________________________________________________

- Referáty

Sidney Sheldon - Bojíš se tmy?

20. srpna 2008 v 9:31
Před 14 dny jsem četla knihu, která mě opravdu zaujala. Byla to první kniha, kterou jsem po dlouhé době četla. Na regále jsem sáhla po první knize, co mi přišla do ruky a byl to právě Sidney Sheldon. Jeho psaní mě opravdu zaujalo. Musím říct, že jeho knihy můžu opravdu doporučit jako oddechovku. Píše srozumitelně, jednoduše a přitom zajímavě. Popisuje do hloubky postavy, což se mi líbí, ukazuje mezi nimi souvislosti a všechno, co ti lidé zažili v minulosti, aby byla kniha obohacena. Dalo by se to zařadit do detektivek, ačkoli téměř v každé z knih figuruje i nějaká milostná zápletka a někde se kniha dokonce podobá spíše románu než detektivce. Přesto zůstává věrný právě jim.
.
Sidney Sheldon
Sidney Sheldon se narodil v Chicagu. Během druhé světové války obdržel za svou službu u tletectva několik vyznamenání. Po propuštění z armády začal psát pro divadla na Broadwayi a v pětadvaceti letech už byl proslaveným autorem divadelních her. Po příchodu do Hollywoodu se dal na scénáristickou dráhu, běhěm ní bylo podle jeho předlož natočeno třiadvacet celovečerních filmů. Za scá díla získal řadu ocenění, a to včetně Oscara za nejlepší scénář. jeho první román Odhalená tvář byl v New York Times ohodnocen jako nejlepší detektivka roku. Následovala řada titulů, které získlay četná vysoká ocenění (Cizinec v zrcadle, Řekni mi svůj sen, Mistrovská hra, Pokud přijde zítřek, Věř ve svého boha, Časovaná smrt, Nebezpeční pravdy nebo Ráno, v poledne a večer). Většina z nich byla také zfilmována, na základě několika děl vznikly i velice úspěšné televizní seriály. Sedney Sheldon žije v současné době na jihu Califonie. (Zdroj tohoto odstavce je obálka knihy Pokud přijde zítřek.)
.
Bojíš se tmy? (Are you afraid of the dark?)
Kniha Bojíš se tmy? je zatím ze všech jeho knih, co jsem četla nejzajímavější. Vypráví o velké společnosti Kingsley international group (KIG), které zničehonic umírá několik zaměstnanců po celém světě. Německo, Francie, USA, Kanada. Předcházelo tomu několik úmrtí v uplynulých letech. Japonsko, Švýcarsko...
Hlavními hrdinkami jsou Diana Stevensová, manželka zemřelého Richarda Stevense (USA) a Kelly Harrisová, manželka zemřelého Marka Harrise (Francie). Diana je umělkyně - malířka a Kelly dělá po velmi krušném dětství a otřesných zážitcích modelku. Obě ženy se až do smrti svých manželů neviděly. Potom se potkají u Tannera Kingsleyho, který si je zavolal na pohovor a tam se sejdou. Diana pozve Kelly na kávu, ale při odchodu z restaurace na ně někdo začne střílet... Zřejmě se je také někdo pokouší odstranit. A je jen na nich, zda dokážou, zda smrt jejich manželů byla opravdu jen dílem mafie (Richard) případně sebevražda (Mark), jak jim doteď tvrdili...
Kniha je plná zvratů, které rozhodně nebudete čekat, a proto vám ji vřele doporučuji. Rozhodně to nebude ztracený čas, který do četby investujete.
.
Další tituly
Mezi dalšími tituly vám mohu doporučit Vzpomínky na půlnoc (vypráví příběh ropného magnáta a manželky milence jeho milenky - je to zamotané, já vím - kterou se pokouší jako trest zabít), Mistrovskou hru (vypráví o honbě za diamanty), Hněv andělů (to je fakt úžasný čtení), případně ještě až dočtu řeknu vám další. Tyhle knížky si užíváte od začátku až do konce. Něco takového, jako nuda na začátku a jasný konec v prostředku, zde totiž nikdy nenajdete.

Slunce - životodárná hvězda

1. května 2008 v 19:30
Charakteristika
Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7 miliard let. Stejně jako všechny hvězdy hlavní posloupnosti i Slunce září díky termonukleárním reakcím v jádře. Povrch se neustále mění, vznikají a zanikají sluneční skvrny, protuberance, erupce i jiné sluneční útvary. Slunce ovlivňuje ostatní tělesa Sluneční soustavy nejen gravitačně, ale i zářením v širokém spektru vlnových délek, magnetickým polem i proudem nabitých částic.
Slunce je hvězdou průměrné velikosti a ani jeho poloha v naší Galaxii není nijak výjimečná. Leží asi v 1/3 průměru disku Galaxie (cca. 30 000 světelných let od jejího středu). Energie vyzařovaná Sluncem vzniká při termonukleárních reakcích v jeho jádru. Každou sekundu se přibližně 700 milionů tun vodíku přemění na 695 milionů tun hélia a zbylých 5 milionů tun hmotnosti se přemění na energii (96% elektromagnetické záření, 4% odnášejí elektronová neutrina). U Země je tok sluneční energie 1,4 kW/m2.
Hmotu Slunce tvoří převážně vodík, v menší míře helium a stopové množství dalších prvků. Hustota sluneční hmoty je v centru velmi vysoká (až desetinásobek hustoty olova - 130 g/cm3) a směrem k povrchu klesá až na 0,001 g/cm3. V průměru je však Slunce jen o něco hustší než voda. Celé sluneční těleso rotuje, avšak vzhledem k jeho plynnému charakteru je rotace rovníkových vrstev rychlejší než rotace pólů. Slunce má výrazné magnetické pole, do kterého je ponořena celá Sluneční soustava.
Struktura
Obrázek “http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/images/slunce/struktura.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
Vnější projevy
Protuberance
Protuberance jsou výtrysky sluneční hmoty desetitisíce kilometrů nad povrch, ovládané magnetickým polem Slunce. Jejich tvar kopíruje silokřivky lokálního magnetického pole.
Erupce
Náhlá zjasnění ve fotosféře a chromosféře doprovázená výrazným uvolněním hmoty a energie. Může dojít až k odtržení oblaku plazmatu se zamrzlým magnetickým polem, který putuje Sluneční soustavou. Zachytí-li tento oblak magnetosféra naší Země, dojde k výrazným polárním zářím a magnetickým bouřím.
Sluneční skvrny
Sluneční skvrny jsou tmavší oblasti na povrchu Slunce. Tyto útvary, někdy velké i 50 tisíc km, vznikají interakcemi magnetického pole Slunce a vzhledem k nižší teplotě se jeví jako tmavé oblasti.
Spikule
Úzké výtrysky plynů z chromosféry s dobou života několik minut. Dosahující velikosti několik tisíc kilometrů. Shromažďují se na okraji supergranulačních oblastí.
Magnetické pole
Magnetické pole Slunce je ovlivněno rotací Slunce. Silokřivky jsou tvarovány do tzv. Archimédových spirál. Plocha nulového pole je v ekvatoriální oblasti výrazně rozvlněna. Planeta tak při pohybu kolem Slunce střídavě prochází oblastmi s různým směrem magnetického pole.
Sluneční vítr
Sluneční vítr je označení pro proudy nabitých částic, vyvržených ze Slunce tlakem záření. Sluneční vítr v podstatě vytváří vnější atmosféru Slunce - korónu, která prostupuje celou Sluneční soustavou. Sluneční vítr interaguje s magnetosférami planet a komet. Vytváří rázové vlny a tvaruje magnetické pole planet. Při průniku částic do magnetosféry Země dochází k polárním zářím a magnetickým bouřím.
http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/images/slunce/slunce_velke.jpg
aldebaran
Obrázek “http://hvezdarna.plzen-city.cz/zatmeni/2006_uplne/Polak/nej/IMG_3142.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
hvezdarna.plzen-city

George Gordon Byron

11. března 2008 v 19:33
Životopis
- celý jeho život silně ovlivnila mladistvá léta
- narodil se s defektní nohou - tento handicap ho velice trápil
- od mala byl veden k náboženství jeho chůvou
- rád četl historické a rytířské romány - odtud jeho rytířské ideály
- okolo třináctého roku podědil po strýci titul a pozemky
- brzy na to se přestěhoval do Newstadského opatsví
- starost nad ním převzala sestra jeho původní chůvy. Na pohled stejně zbožná - ovšem jen na pohled. Byla původkyní jeho předčasné pohlavní iniciace. Do domu vodila různé hosty z okolních krčem. Odtud pramení některé zvláštnosti v jeho chování. Získává silný odpor k pokryteckému náboženskému moralismu.
- nastupuje do soukromé školy v Harrow. Mezi spolužáky se prosadil sportovními výkony, sečtělostí a duševními schopnostmi
- zamiloval se do dívky ze sousedního panství. Tato naprosto čistá a platonická láska zůstala nenaplněná. Ještě dlouho jej neopouštělo zklamání z první velké lásky
- jeho dílo poznamenal střet snů a představ s tvrdou realitou
- později nastupuje na vysokou školu. Zde nalézá nové přátele. Na pokoji žil s dívkou převlečenou za chlapce (inspirace pro poemu Lara).
- seznamil se se svojí sestrou Augusta Mary Leigh. Měl k ní velice úzký vztah. Po studiích v Cambridgi na koleji Trinity se opět vrací do Newsteadského opatství. Potkává jeho dětskou lásku, nyní již vdanou a zklamanou. Nic ho ve Velké Británii nedrželo a tak se zadlužil a odcestoval.
- první zastávka v přístavním Lisabonu dále pokračoval do Sevilly, na Maltu, do Albánie a do Řecka. Chvíli pobýval i v Metaxe, vesnici v Řecku. Při plavbě Lamanchským kanálem začíná psát poemu Childe - Harlold.
S poděděným titulem se mohl účastnit zasedání ve sněmovně lordů. Zde několikrát vystoupil. Hájil práva dělníků, jejichž práce byla nahrazována stroji. Ti se proti těmto snahám bouřili - ničili stroje. Byli nazýváni luddidé (luddidé - od jména Ludd, jenž byl prvním, kdo začal stroje ničit).
Dále bojoval proti trestu smrti.
Childe Haroldova pouť - rozsáhlá, volně komponovaná, lyricko - epická skladba o čtyřech zpěvech
- popisuje jeho putování z Anglie přes Portugalsko, Španělsko, Albánii, Turecko, Řecko a další země
- za nejlepší bývá označován zpěv třetí a čtvrtý (při psaní těchto zpěvů se setkal s Percym B. Shellym)
- dílo je do značné míry autobiografické. Hlavní hrdina je zahořklý a má k lidem odpor. Jediné, co mu ulehčuje jeho život, je neustálé putování
- romantik odešel z jistoty, putoval přírodou; začíná jako satira na rytířské romány a pokračuje jako básníkův deník
- původně se hl. hrdina měl jmenova Childe Burun- tímto dílem si vydobyl slávu v literárních kruzích.
V díle Lorda Byrona se inspirovalo mnoho pozdějších spisovatelů, zejména slovanských, například:Adam Mickiewicz, Alexandr Sergejevič Puškin, Michail Jurjevič Lermontov, Karel Hynek Mácha, z mimoslovanských Heinrich Heine, Edgar Allan Poe.
Karel Hynek Mácha se inspiroval jeho poemou Vězeň Chillonský a napsal své nejslavnější dílo Máj.

Jaderná problematika

11. března 2008 v 18:45
Jaderná reakce
= přeměna jádra nuklidu v jádra jiných nuklidů
- dochází k uvolnění energie
Štěpení jader
- v jaderných elektrárnách
- pro jádra s nukleonovým číslem větším než 320
- když se pomalý neutron srazí s jádrem U 235, jádro se rozštěpí na dvě zhruba stejně velké části a několik volných neutronů
- vzniklé části se od sebe rozletí velkými rychlostmi: pohybová energie těchto částic je zdrojem tepla, které je možné využít v elektrárnách a zneužít v bombách
Termonukleární reakce
- slučování jader
- probíhá pouze při velmi vysokých teplotách
- energie hvězd

Jaderná elektrárna
- liší se od tepelné pouze zdrojem tepla
- má tři okruhy:
1) primární okruh
- slouží k výrobě a odvodu tepelné energie
- předává teplo sekundárnímu okruhu
- tvoří ho reaktor + potrubí

2) sekundární okruh

- slouží k přenosu energie páry
- tvoří ho parogenerátor a turbína

3) jaderný reaktor
- uvolňuje se v něm energie
- probíhá v něm řetězová reakce štěpení U 235
- palivo se vkládá do reaktoru v podobě palivových článků
- aby mohla řetězová reakce probíhat účinně, musí se neutrony vyletující po štěpení z jader zpomalit moderátorem (voda, grafit)
- k ovládání reaktoru složí regulační tyče, které pohlcují přebytečné neutrony
- kdyby se začal počet neutronů nebezpečně zvyšovat nebo došlo k jinému ohrožení, zasunou se automaticky havarijní tyče a řetězovou reakci zastaví
Jaderná energetika
- první reaktor byl v roce 1942 v Chicagu
- v roce 1950 využila SSSR jaderný pohon do ponorek
- odpady obsahují velké množství radionuklidů, a proto se odváží do skladů (suchých nebo mokrých) nebo pod zem
- kontejnment = ochranný obal z betonu nebo oceli
- těžba uranu - výroba palivových článků
- jednou za rok se třetina paliva obměňuje
Jaderné zbraně
Atomová bomba
- jaderné štěpení
- dva kusy uranu, které se po odpálení nálože srazí na tzv. kritické množství a nastane reakce
- zatím použity dvě atomové bomby:
...............Hirošima (Japonsko) - 6.8.1945................
...............Nagasaki (Japonsko) - 9.8.1945...............
- asi 200 000 obětí - a umírají dodnes na následky nemoci z ozáření a rakoviny
Vodíková puma
- termojaderná reakce
- atomová bomba zde slouží k dosažení tlaku a teploty potřebných k reakci
- má sílu asi 700 atomových bomb
Neutronová bomba
- malá vodíková puma, konstruovaná tak, aby se největší část energie projevila jako tzv. tvrdé záření neutronů - ničí vše živé, nikoli budovy
Jaderné záření
- chránit se před ním je nutnost
- vyvolává rakovinu, nemoc z ozáření a genetické změny
- při práci s radionuklidy je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy

Písma

5. května 2007 v 15:46
Řečtina

Proměny (literatura)

17. ledna 2007 v 18:19
Název díla: Proměny
Autor: Publius Ovidius Naso
Rok vydání: 1998
Nakladatelství: AVATAR
Námět: přepracovaných 250 řeckých a římských mýtů, bájí a pověstí - změny lidí a věcí, pomíjivost světa
Doba: 18. století před naším letopočtem
Jazyk díla: spisovný knižní až básnický
Prostředí: Staré Řecko s Starý Řím

Těžba nerostných surovin

7. ledna 2007 v 14:37
Těžební průmysl tvoří dnes sotva 8% světové průmyslové produkce. Patří tam paliva, rudy a nerudné suroviny. Nerostné suroviny nazýváme jako neobnovitelné, protože jejich spotřeba je rychlejší než jejich obnova. Potřeba surovin je zajišťována těžbou, dopravou a zahraničním obchodem.

Paliva

Rostlinná výroba

7. ledna 2007 v 14:24
Rostlinná výroba je základním odvětvím zemědělství. Má podíl asi dvě třetiny. Část se soustřeďuje na výrobu potravin a část na výrobu krmiv pro hospodářská zvířata. Rostlinná výroba a vůbec zemědělství je na závislé na několika přírodních podmínkách, které jsou nutné pro jeho existenci. Ty buď umožňují nebo znemožňují v dané oblasti danou rostlinu pěstovat. Je to hlavně kvalita orné půdy, na které se mají rostliny pěstovat (připadá na ni asi jen 11% suchozemského povrchu), a hospodářská úroveň zemí, ve které se mají rostliny pěstovat.
Nejvýznamnějšími surovinami jsou především obilniny, hlíznaté rostliny, olejniny, ovoce, zelenina, pochutiny a ještě technické plodiny.

Obilniny
 
 

Reklama